Kodu > Uudised > Firmauudised

Hajutatud fotogalvaanilise (PV) genereerimine vs. tsentraliseeritud fotogalvaaniline tootmine: võrdlev analüüs

2024-03-13

Seoses ülemaailmse üleminekuga energiastruktuurides ja taastuvenergia laialdase kasutuselevõtuga,fotogalvaaniline (PV)põlvkonnast on saanud oluline puhta energia allikas. PV-tootmine on aga kahes peamises vormis: hajutatud ja tsentraliseeritud. Need kaks vormi erinevad märkimisväärselt erinevatest aspektidest ja käesolevas artiklis käsitletakse nende erinevusi.

I. Definitsioon ja skaala


Hajutatud PV-tootmine viitab tavaliselt väikesemahulistele PV-süsteemidele, mis on paigaldatud kasutaja otsa ja mille tootmisvõimsused ulatuvad mõnest kilovatist mitmesaja kilovatini. Need süsteemid on otse ühendatud jaotusvõrguga ja pakuvad kasutajatele toidet. Seevastu tsentraliseeritud PV-tootmine hõlmab suuri elektrijaamadesse paigaldatud PV massiive, mille tootmisvõimsused ulatuvad tavaliselt mitmest megavatist sadade megavatideni. Need jaamad edastavad elektrit tavaliselt kõrgepingeliinide kaudu kaugematele kasutajatele.


II. Süsteemi struktuur ja töörežiim


Süsteemi struktuuri osas on hajutatud PV-tootmissüsteemid tavaliselt ühendatud otse jaotusvõrguga, moodustades võrguga ühendatud süsteemi. Sellistes süsteemides ei edasta jaotusvõrk mitte ainult elektrienergiat, vaid pakub ka vajalikku tuge, et tagada PV-süsteemide stabiilne töö. Tsentraliseeritud PV-elektrijaamad on seevastu ühendatud põhivõrguga kõrgepingeliinide kaudu ning nende töö sõltub põhivõrgu dispetšerist ja juhtimisest.


III. Keskkonnamõju ja maakasutus


Mis puudutab keskkonnamõju, siis hajutatud PV tootmisel on tavaliselt väiksem keskkonnajalajälg. Väiksema mastaabi tõttu nõuavad need väiksemat maa- ja veeressursside nõudmist, ilma et paigaldamise ajal oleks vaja ulatuslikku maa-ala arendamist. Tsentraliseeritud fotoelektrijaamad nõuavad aga oma suurema ulatuse tõttu sageli ulatuslikku maa-arendust, mis võib viia maaressursside hõivamiseni ja muutusteni ökoloogilises keskkonnas. Lisaks võib tsentraliseeritud tehaste rajamine hõlmata veeressursside kasutamist ja loodusmaastike muutmist.

IV. Energiakasutus ja -tõhusus


Energiakasutuse ja -tõhususe osas suudab hajutatud PV tootmine, olles kasutajatele lähemal, paremini kohaneda elektrinõudluse muutustega. Lisaks on nende väiksema ulatuse tõttu hooldus ja kasutamine suhteliselt lihtsad, mille tulemuseks on suurem energia muundamise efektiivsus. Seevastu tsentraliseeritud fotoelektrijaamad vajavad oma suurema mastaabi tõttu märkimisväärset elektriülekannet ja -muundust, mis võib kaasa tuua energiakadusid ja efektiivsuse vähenemise. Lisaks on tsentraliseeritud tehaste ehitus- ja hoolduskulud tavaliselt suuremad, mistõttu on majandusliku elujõulisuse saavutamiseks vaja suuri investeeringuid.


V. Skaleeritavus ja paindlikkus


Hajutatud PV-tootmine näitab mastaapsuse ja paindlikkuse olulisi eeliseid. Tehnoloogiliste edusammude ja kulude vähendamisega saab hajutatud PV-süsteemide ulatust ja jõudlust hõlpsasti laiendada ja täiendada. Lisaks võimaldab kasutaja otsas paiknemine paindlikult rahuldada kasutaja konkreetseid energiavajadusi ja eelistusi. Võrdluseks, tsentraliseeritud fotoelektrijaamade ehitamine nõuab suuri investeeringuid ja pikaajalist planeerimist, mille tulemuseks on suhteliselt väiksem mastaapsus ja paindlikkus.


VI. Majanduslik elujõulisus ja investeeringutasuvus


Majandusliku elujõulisuse seisukohalt pakub hajutatud PV tootmine tavaliselt suuremat investeeringutasuvust. Väiksema ulatuse tõttu madalamate ehitus- ja tegevuskuludega võivad hajutatud süsteemid investeeringud kiiresti tagasi teenida. Lisaks võivad hajutatud PV-süsteemid pakkuda kasutajatele elektrivarustuskindlust ja energiasäästu eeliseid, suurendades nende majanduslikku kasu. Vastupidi, tsentraliseeritud PV-elektrijaamade ehituskulud on kõrgemad, mis nõuavad suuri kapitaliinvesteeringuid ja pikemat tegevust, et saavutada majanduslikku kasu.


VII. Poliitika tugi ja regulatiivne keskkond


Poliitikatoetuse ja regulatiivse keskkonna valdkonnas pälvib hajutatud PV tootmine üha enam tähelepanu ja toetust. Paljud valitsused on kehtestanud asjakohased poliitikad, mis julgustavad hajutatud fotoelektrijaamade arendamist ja pakuvad stiimuleid, nagu maksusoodustused, subsiidiumid ja laenutoetus. Lisaks on mõned riigid koostanud hajutatud energiaseadused ja võrgule juurdepääsu eeskirjad, et edendada hajutatud PV arengut. Seevastu tsentraliseeritud fotoelektrijaamade ehitamisel on sageli rohkem poliitilisi ja regulatiivseid piiranguid, nagu maakasutust, keskkonnamõju hindamist ja elektriülekannet käsitlevad eeskirjad.


Kokkuvõttes hajutatud ja tsentraliseeritudPVpõlvkonnal on erinevates aspektides olulisi erinevusi. Hajutatud PV-tootmine pakub selliseid eeliseid nagu väike mastaap, minimaalne keskkonnamõju, kõrge energiakasutuse efektiivsus, tugev mastaapsus, majanduslik elujõulisus ja oluline poliitiline toetus. Seevastu tsentraliseeritud fotoelektrijaamadel on suuremahulised, suuremad maaressursside hõivamised, keskkonnamõju ja regulatiivsed piirangud.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept